fbpx
Hội thoại

Trang phục, Văn hóa & Kết nối

Tìm hiểu khái niệm thời trang bền vững theo nghĩa tổng thể hơn - trong đó không chỉ môi trường 'bền vững' mà văn hóa, di sản và sáng tạo cũng vậy.

Hội thảo chuyên đề đồng tổ chức bởi Nhóm nghiên cứu Nghệ thuật đương đại & Chuyển đổi xã hội RMIT (CAST) và Trung tâm Sáng tạo Xã hội RMIT.

‘Thời trang bền vững’ thường chỉ được cân nhắc với khía cạnh chất liệu và kỹ thuật. Trong buổi thảo luận này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm thời trang bền vững theo nghĩa tổng thể hơn – trong đó không chỉ môi trường ‘bền vững’ mà văn hóa, di sản và sáng tạo cũng vậy. Từ việc kết hợp các kỹ thuật truyền thống với thiết kế đương đại, cho tới những cách thức sáng tạo để thực thi công việc sáng tạo trong một thế giới bất ổn với trạng thái ‘bình thường mới’, các diễn giả của chúng ta sẽ thảo luận về mối liên hệ giữa văn hóa, sáng tạo và tính bền vững.

*

Về CAST

CAST là Nhóm nghiên cứu nghệ thuật đương đại & Chuyển đổi xã hội của ĐH RMIT, tập trung vào tư duy phản biện, hợp tác và trao đổi ý tưởng, phân tích kiến thức, nghiên cứu nghệ thuật dựa trên thực hành và thực hành nghệ thuật trong cộng đồng. CAST hoạt động ở cả tầm địa phương và quốc tế thông qua việc hợp tác với những cá nhân làm việc trong ngành, các cộng đồng, các ngành và đối tác chính phủ.

Về RMIT Social Innovation Hub

RMIT Social Innovation Hub (Trung tâm Sáng tạo Xã hội RMIT) là không gian mở nơi các tổ chức, công nghệ, công trình nghiên cứu, và ý tưởng có thể gặp nhau và cùng kiến tạo những giải pháp hữu hiệu cho các thách thức trong xã hội

Đây là nơi những ý tưởng, quan hệ hợp tác, và các nền tảng năng động mới mẻ tập trung giải quyết những nhu cầu xã hội nhức nhối nhất, được thúc đẩy phát triển qua các nguồn hỗ trợ, startup, doanh nghiệp xã hội và các mối quan hệ đối tác chặt chẽ.

THÔNG TIN

NGÀY & GIỜ
19.11.20 • 14:00→15:00
Thêm vào lịch

HÌNH THỨC
Online trên Zoom

NGÔN NGỮ
Tiếng Anh

TỔ CHỨC BỞI